GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

Yüz Yüze Eğitime Verilen Arada Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • 1.Yüz yüze eğitime verilen ara hangi tarihleri kapsamaktadır?

  Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Kasım 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilmiştir.

 • 2. Dersler hangi platformlardan devam edecektir?

  Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler, ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla (canlı dersler, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden) yapılacaktır.

 • 3. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ara verildi mi?

  Resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ve takviye kurslarına 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilecektir.

 • 4. İlkokul 3'üncü sınıflara yönelik İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Uygulama süreci ve takvimine ilişkin işlemler nasıl devam edecektir?

  2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilkokul 3’üncü sınıflara yönelik İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Uygulama süreci ve takvimine ilişkin işlemler, okulların yüz yüze eğitime açılmasına kadar ertelenmiştir. Bu süre içerisinde okullara gönderilmiş olan Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ve Öğretmen Yönergeleri Formu (ÖYF) daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.

 • 5. Hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin dersleri nasıl gerçekleşecektir?

  Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

 • 6. Öğretmenler bu süreçte okulda bulunacak mı?

  Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitimi sürdürmek için okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir.

 • 7. Öğrencilerin nakillerine ilişkin işlemler nasıl sürdürülecektir?

  Öğrencilerin nakillerine ilişkin işlemler için 18 Kasım 2020 tarihine kadar olan başvurular işleme alınacak, yeni başvuru alınmayacaktır. Nakil ve geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin nakil kabul ve ret işlemleri 20.11.2020 Cuma günü okul idareleri tarafından sonuçlandırılacaktır.

 • 8. Sınavlar hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

  Temel eğitim kurumlarında ve ortaöğretim kurumlarında sınavlar 31 Aralık 2020 tarihinden sonra okul ortamında yüz yüze yapılacak şekilde planlanacaktır.

 • 9. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda uygulamaya dayalı dersler nasıl yapılacaktır?

  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda gerçekleştirilen uygulamaya dayalı dersler 31.12.2020 tarihine kadar yüz yüze olarak gerçekleştirilmeyecektir.

 • 10. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) sağlık kurulu raporu alarak ilk kez eğitsel tanılaması yapılacak bireylerin eğitimi nasıl gerçekleşecektir?

  Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) sağlık kurulu raporu alarak ilk kez eğitsel tanılaması yapılacak bireylere hizmet verilmeye devam edilecektir.

 • 11. BİLSEM öğrenci adayları için yetenek alanları tanılamaları yapılacak mıdır?

  BİLSEM öğrenci adayları için yetenek alanları tanılamaları yapılmayacaktır.

 • 12. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler nasıl devam edecektir?

  5580 sayılı Kanun kapsamında olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek, grup eğitimleri yapılmayacaktır.

 • 13. Yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları nasıl yapılacaktır?

  5580 sayılı Kanun kapsamında yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Yüz Yüze Eğitim

 • 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaktır?

  Resmi-özel  okul öncesi öğrencileri haftanın 5 günü, resmi-özel ilkokulların tüm sınıflarındaki öğrenciler (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar), resmi-özel ortaokulların sadece 8. sınıflarında okuyan öğrenciler, resmi-özel ortaöğretim kurumlarında (liselerde) hazırlık sınıfları ile 12. sınıfta okuyan öğrenciler, okul yönetimlerince yapılacak planlamaya göre haftada iki gün yüz yüze eğitim alacaklardır.

 • Özel Eğitim Okullarında yüz yüze eğitim uygulamaları hangi sınıf seviyesinde haftada kaç gün ve kaç saat olacaktır?

  Okul öncesi özel eğitim okullarında: 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada 30 saat

  Bağımsız özel eğitim okullarındaki tüm  kademe ve sınıflarda: Haftada 2 gün, günlük 6, haftada 12 saat

  Diğer okul türlerinde bulunan özel eğitim alt sınıflarında:  1,2,3,4 ve 8. Sınıflarda: Haftada 2 gün, günlük 6, haftada 12 saat, okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre yüz yüze eğitim verilecektir.

 • Evde ya da hastanede eğitim alması gereken öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek mi?

  Evde ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan “Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler” bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmelerinin tamamlanması okul yönetimlerince yapılacaktır. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başlanacaktır. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan tüm tedbirler uygulanacaktır. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında velinin tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecektir. Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve işlemler yürütülecektir.

 • EBA TV'de Özel Eğitim Öğrencileri için ders ve etkinlik yayını var mı?

  EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13:30-14:30 arasında özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videoları yayınlanmaktadır.

 • Kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri, yüz yüze eğitime katılacak mı?

  Kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacaktır.

 • Bilim Sanat Merkezlerinde yüz yüze eğitim verilecek mi?

  Bilim Sanat Merkezleri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan/canlı olarak devam edecektir. Bilim Sanat Merkezlerinde yüz yüze eğitim verilmeyecektir.

 • Özel Eğitim Okullarında öğrenim gören öğrenciler için yemek ve taşıma hizmeti verilecek mi?

  Özel Eğitim Okullarında öğrenim gören öğrenciler için taşıma hizmeti verilecek olup, covid-19 tedbirleri kapsaminda yemek hizmeti VERİLMEYECEKTİR.

 • Yüz yüze eğitimde derslerin ve teneffüslerin süresi ne kadar olacak?

  Yüz yüze eğitimde dersler 30 dakika , teneffüsler ise 10 dakika olacaktır.

 • Okul öncesinde çocuk kulübü açılabilir mi?

  Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.

 • Okul öncesi okul ve sınıflarda en az kaç kişi ile sınıf oluşturulabilir?

  Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulacaktır. Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecektir.

 • Yüz yüze eğitim verilecek günlerde okul kantinleri ve yemekhaneler hizmet verecek mi?

  12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında resmi-özel yüz yüze eğitim yapılacak tüm okullarımızda kantinler ve yemekhaneler covid-19 önlemleri kapsamında hizmet vermeyecektir. Öğrencilerimiz, ihtiyaç duydukları yiyecek ve içecekleri evlerinden getirebileceklerdir.

 • Temel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları) öğrencinin okula devam etme zorunluluğu var mı?

  Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.

 • Temel Eğitim kurumlarında hafta sonu ders programı yapılabilir mi?

  • Sınıfların iki ya da üçe bölünmesi gereken durumlarda hafta içine yerleştirilemeyen dersler için ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Valilik oluru alınmak suretiyle cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir.

 • Diğer okul tür ve kademelerine göre öğrencilerimiz haftada kaç saat yüz yüze eğitim alacaklar?

  Okul Öncesi:  Haftada 5 gün 6 etkinlik saati, haftada toplam 30 saat

  İlkokul 1, 2, 3, 4. Sınıflar: Günlük 6 haftada 12 saat

  Ortaokul 8. Sınıflar: Günlük 6 haftada 12 saat

  İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıflar: Günlük 7 haftada 14 saat

  Lise Hazırlık ve 12. Sınıflar: Günlük 8 haftada 16 saat

 • Okul idareleri sınıflarda bulunacak öğrenci sayılarını nasıl belirleyecek ve e-okul sistemine nasıl girecek?

  Okul yöneticileri, dersliklerdeki oturma planını fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenleyip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısını buna göre belirleyecek. Bir şubenin gruplara ayrılması durumunda oluşan gruplar e-Okul sistemine ayrı ayrı işlenmeyecektir. Gruplara ayırma işlemi yapılırken öğretmenlerin norm kadrolarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

 • Yüz yüze işlenemeyen görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, rehberlik ve kariyer planlama ve diğer dersler nasıl işlenecek?

  Yüz yüze eğitim dışında kalan saatler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir.

 • Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy okullarında (ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu) yüz yüze eğitim nasıl olacak?

  Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecektir.

  Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde ilçe hıfzıssıhha kurullarının ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ile yine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecektir.

 • Orta öğretim kurumlarında (Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri) hangi dersler yüz yüze eğitimle verilecek?

  Orta öğretim kurumlarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitim, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek ve haftalık ders programı yeni norm ihtiyacı oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

 • Ortaöğretim Kurumlarında öğrenciler için okula devam etme zorunluluğu var mı?

  Yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerimizin okula devam etme zorunluluğu yoktur. Fakat bunun için velilerin mutlaka okul yönetimine dilekçe verip “Velisi olduğum………………………      /…../………….  tarihleri arasında okula devam ETMEYECEKTİR” ibaresinin bulunduğu dilekçelerini okul yönetimine vereceklerdir. Aksi takdirde kendisine yüz yüze eğitim planlanan öğrenci okula gelip ders katılmazsa devamsız yazılacaktır.

 • Velisinin talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler hangi konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklar?

  • Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak, Bakanlıkça planlanan, hazırlanan, konu ve kazanımları belirlenmiş Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar ile EBA TV üzerinden yürütülen eğitimi takip edecekler ve yüz yüze eğitime katılan öğrencilerle birlikte eğitim kurumunda gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.

 • Bu yıl öğrencilere performans ve proje görevi verilecek mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında sözü edilen “performans çalışmaları ve proje konuları” zümre öğretmenlerince belirlenerek öğrencilere verilecektir.

 • İdari izinli öğretmenlere uzaktan ve yüz yüze eğitim kapsamında ders görevi verilebilir mi?

  İdari izinli öğretmenler, uzaktan ve yüz yüze eğitim kapsamında ders görevi almak istediklerine dair okul yönetimlerine dilekçe vermeleri halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

Uzaktan Eğitim

 • Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgın sürecindeki çalışmaları nelerdir?

  Bakanlığımız tarafından hastalıkla ilgili dünyadaki gelişmeler ve hastalığın uluslararası yayılımı solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, sosyal medya videoları ve alternatif basılı materyallerle etkin bir bilgilendirme çalışmalarının ardından tüm okullarda etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde eş zamanlı hijyen çalışması başlatıldı.

  Bakanlığımız tarafından tüm okul/kurumlarımızda küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı eş zamanlı hijyen uygulaması başlatıldı. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizlendi. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. 29 ilde 44 meslek lisemiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretimini sağlamaktadır.

  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz, kış aylarının başlangıcından itibaren solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı okul/kurumlarımızda eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmaları yürütmektedir.

  81 İl ile kurulan yazılı bilgilendirme ve uyarı koordinasyonuyla okullara el hijyeni, kapalı alanların sıkça havalandırılması, okullar, servisler ve kantinlerde hijyenin sağlanmasına yönelik önlemler konusunda bildirimler yapılmıştır.18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarda, enfeksiyona sebep olan virüslerin uzaklaştırılması amacıyla hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlarıyla kapsamlı bir hijyen işlemi uygulanmaktadır. Elle temas edilen bütün alanlar, hafta sonları ve eğitim dışı zamanlarda dezenfekte edilmektedir.

   

 • Okul/kurumların temizlik ve hijyen şartların sağlanması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

  Bakanlığımız 2017/19 sayılı Okul Sağlığı Hizmetleri Genelgesi ve 2016/10 sayılı Okullardaki Ortak Kullanım Alanları Hijyeni Hakkında Genelgesi kapsamında temizlik ve hijyen konularında gerekli tedbirler alınmaktadır.

  Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak” protokolü kapsamında okullarımız temizlik ve hijyen konusunda denetlenerek protokolün ekinde yer alan denetim kriterlerini sağlayanlara Beyaz Bayrak verilmekte olup, okul ve kurumlarımız temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmektedir.

  Ayrıca, 31.01.2020 tarih ve 2266518 sayılı "Okulda Hijyen Şartları", 05.02.2020 tarih ve 24301423-136-E.2642757 sayılı “2019-nCoV Önlemleri”,  05.02.2020 tarih ve 24301423-136-E.2642834 “Koronavirüs Korunma ve Kontrol Önlemleri” konulu bilgilendirme yazımız Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına gönderilmiştir.

 • Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı özel yetenekli öğrenciler için uzaktan eğitim programları yapılacak mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve10096465-45.99-E.13650734 sayılı yazılarında belirtildiği üzere bilim ve sanat merkezi yöneticilerinin de haftalık ders çizelgelerini oluşturarak öğretmenlere tebliğ etmeleri ve e-Bilsem sistemine girilmesi gerekmektedir. 

  Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı özel yetenekli öğrencilerin uzaktan eğitim programları örgün eğitim kurumlarındaki ders saatleri ile çakışmadan BİLSEM yöneticilerince hazırlanacak ve dersler telefon, e-posta veya çevrimiçi platformlar vb. iletişim yollarıyla yapılacaktır. Öğretmenler planlarını ve yazı ekindeki formu BİLSEM idarelerine sunarak eğitimleri denetime açık hâle getirecek ve il/ilçe düzeyinde ücret onayları alınarak ek ders ödemeleri yapılabilecektir. Ücret onayı olmadan plansız, ders defteri doldurulmamış ve yapılmamış canlı dersler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

  Cumartesi ve pazar günleri rutin müfredat kapsamında okutulan derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okutulan derslerin ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaklar mı?

  Bu konuda 18.09.2020 tarih ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar konulu yazısında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır

 • Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere proje ve performans ödevi verilebilecek mi?

  Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilere proje ve performans ödevleri verilebilecektir. Proje ve performans ödevleri zümre öğretmenleri kararları doğrultusunda elektronik ortamda öğrencilere duyurulup ödevin takibi ve değerlendirmesi yine elektronik ortamda yapılabilecektir.

 • Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde örgün eğitim kurumlarında ücretli öğretmen görevlendirilebilecek midir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde de ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere öğretmen görevlendirilebilecektir. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, gerek uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları gerekse yüz yüze eğitim kapsamında ders görevi verilmesi ve fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilecektir.

Pancarlı Mahallesi 58007 Nolu Sokak No8 Şehitkamil / Gaziantep - 0342 2802700

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.